Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
06.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w opracowaniu
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna
Woda na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
25.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
08.09.2017 więcej
ZP.PN.271.8.2017.AW Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia
ZP.PN.271.8.2017.AW Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia na
usługi społeczne
06.09.2017 więcej
Usługi szkoleniowe wraz z dostawą materiałów dla rodziców
ZP.PN.271.8.2017 Usługi szkoleniowe wraz z dostawą materiałów
dla rodziców
25.08.2017 więcej
ZAPYTANIE - Dowóz uczniów do ZSS w Czersku w roku szkolnym 2017/18
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz uczniów do Zespołu Szkół
Specjalnych w Czersku w roku szkolnym 2017/2018
09.08.2017 więcej
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY
2017/2018
09.08.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do placówek oświatowych
06.07.2017 więcej
12345