Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Przetarg na dzierżawę lokalu
Przetarg na dzierżawę lokalu
07.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowie
chodnika przy ul. Kwiatowej na dz. nr 531 w Czarnej Wodzie o
długości ok 90,00 m
01.06.2017 więcej
Informacja o działaniach lobbingowych 2016 r.
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Czarnej
Wody w 2016 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność
lobbingową.
10.02.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
„Budowa nowej linii technologicznej „P6” do produkcji płyt
pilśniowych porowatych wraz z infrastrukturą na terenie
zakładu STEICO Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie”
08.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
„Budowa nowej linii technologicznej „P6” do produkcji płyt
pilśniowych porowatych wraz z infrastrukturą na terenie
zakładu STEICO Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie”
22.11.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
18.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
„Budowa nowej linii technologicznej „P6” do produkcji płyt
pilśniowych porowatych wraz z infrastrukturą na terenie
zakładu STEICO Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie”
05.09.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
12.08.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
09.08.2016 więcej
1234