Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE - Dowóz uczniów do ZSS w Czersku w roku szkolnym 2017/18
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz uczniów do Zespołu Szkół
Specjalnych w Czersku w roku szkolnym 2017/2018
09.08.2017 więcej
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY
2017/2018
09.08.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do placówek oświatowych
06.07.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV zasilającej
oświetlenie drogowe – ul. Piotra Szturmowskiego w Czarnej
Wodzie,
06.07.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV zasilającej
oświetlenie drogowe – ul. Cicha w Czarnej Wodzie, dz. nr 385 i
386
06.07.2017 więcej
D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustala się warunki zabudowy dla terenu działki nr 531 ul.
Kwiatowa w miejscowości Czarna Woda, gmina Czarna Woda
06.07.2017 więcej
Przetarg na dzierżawę lokalu
Przetarg na dzierżawę lokalu
07.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowie
chodnika przy ul. Kwiatowej na dz. nr 531 w Czarnej Wodzie o
długości ok 90,00 m
01.06.2017 więcej
1234