Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na ulicy Mickiewicza w Czarnej Wodzie.
12.09.2016 więcej
Obwieszczenie
„Rozbudowa drogi gminnej nr 225002G - ulicy, Mickiewicza w
Czarnej Wodzie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz
budową oświetlenia drogowego.”
27.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
19.04.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
05.04.2016 więcej