Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Gliniecka
Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Mirosława Wróbel
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Józef Milewski
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Joanna Gwizdała
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Błociński
Oświadczenie majątkowe Kierownika MZGKiM za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Gliniecki.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czarnej Wody za 2015 rok
25.05.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Błociński
Oświadczenie majątkowe Kierownika MZGKiM za 2014 rok.
24.06.2015 więcej
Oświadczenie majątkowe - Barbara Gliniecka
Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS za 2014 rok.
24.06.2015 więcej
Oświadczenie majątkowe - Joanna Gwizdała
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2014 rok.
24.06.2015 więcej
Oświadczenie majątkowe - Józef Milewski
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
za 2014 rok.
24.06.2015 więcej
12