Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja Posła na Sejm RP Stanisława Tyszki
Dotyczy: Publicznego Rejestru Umów
07.03.2017 więcej
Inicjatywa - bezpieczne - legalne oprogramowanie
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach
14.02.2017 więcej
Petycja "Czystsze Powietrze"
Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym
Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze",
24.11.2016 więcej
Petycja Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów
Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia ponieważ podmiot
składający petycję nie wskazał siedziby podmiotu.
21.11.2016 więcej