2014-12-17

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnej
Wodzie

Sebastian Schmidt

 

Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej Wodzie pełni dyżur w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.