2017-01-25

XVIII Sesja Rady Miejskiej

  Informuję, że w dniu 27.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

 

 Tematyka sesji:     

1.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej

      a)  stwierdzenie prawomocności obrad,

      b)  przyjęcie porządku obrad,

      c)  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

      d)  informacja z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,

      e)  sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym

 

2.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

b)określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarna Woda,

c) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

    publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarna Woda.

 

3.  Interpelacje i zapytania radnych

4.  Wolne wnioski i informacje

5.  Zakończenie obrad   

                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                       Rady Miejskiej

 

                                                                                                                       /-/ Sebastian Schmidt