2014-12-30

VII KADENCJA 2014

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I/1.12.2014r.

I/1/14

Przyjęcia ,,Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie’’.

 

 

I/1.12.2014r.

I/2/14

Stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

 

 

I/1.12.2014r.

I/3/14

Stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady miejskiej w Czarnej Wodzie

 

 

II/.8.12.2014r.

II/4/14

Powołania Komisji Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

 

 

II/8.12.2014r.

II/5/14

Powołania Komisji Edukacji, Sportu i kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

 

 

II/8.12.2014r.

II/6/14

Powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej wodzie

 

 

II/8.12.2014r.

II/7/14

Powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady miejskiej w Czarnej Wodzie

 

 

II/8.12.2014r.

II/8/14

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

 

 

II/8.12.2014r.

II/9/14

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Czarna Woda

 

 

III/29.12.2014 r.

III/10/14

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na 2015 r.

 

 

III/29.12.2014 r.

III/11/14

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2015 - 2022.

 

 

III/29.12.2014 r.

III/12/14

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

 

 

III/29.12.2014 r.

III/13/14

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.