Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o działaniach lobbingowych w 2015 r..
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Czarnej
Wody w 2015r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność
lobbingową.
11.02.2016 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Ford Transit
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Ford
Transit
18.12.2015 więcej
INFORMACJA DOT. ZUŻYTYCH LUB ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU
INFORMACJA DOT. ZUŻYTYCH LUB ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH
MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY CZARNA WODA
24.11.2015 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
15.10.2015 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
15.09.2015 więcej
OGŁOSZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
Ogłoszenie Burmistrza Czarnej Wody
21.08.2015 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
31.07.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
22.05.2015 więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się