Lista artykułów

Nazwa artykułu
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
30.07.2019 więcej
Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Czarna Woda
Podsumowanie działalności Burmistrza Czarnej Wody w roku 2018.
19.06.2019 więcej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej
17.06.2019 więcej
ZMIANA zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu
ZMIANA zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej
remontu mostu przez rzekę WDA
06.06.2019 więcej
Wykaz lokalu komunalnego przeznaczonego do zbycia w 2019 r.
Wykaz lokalu komunalnego przeznaczonego do zbycia w 2019 r.
30.05.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
28.05.2019 więcej
Wykaz lokalu komunalnego przeznaczonego do zbycia w 2019 r.
Wykaz lokalu komunalnego przeznaczonego do zbycia w 2019 r.
24.05.2019 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Czarna Woda
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Czarna Woda
29.04.2019 więcej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
12.04.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
11.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się