Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czarnej Wody z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych
17.08.2018 więcej
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK
SZKOLNY 2018/2019
16.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY
Celem głównym opracowania ww. dokumentu jest analiza aktualnych
potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania na terenie
gminy.
18.07.2018 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
13.07.2018 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego
13.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe: Dowóz uczniów do placówek oświatowych
Zapytanie ofertowe: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Czarna Woda
29.06.2018 więcej
Przetarg na sprzedaż samochodu marki FSC-Starachowice STAR 244
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki
FSC-Starachowice STAR 244
27.06.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej
08.06.2018 więcej
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w
trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowo,
Aktywnie i Kulturalnie”.
05.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się