Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
BiGM 6733.1.2018 dla budowy linii kablowej nn. w celu zasilania
budynków jednorodzinnych na działkach 501 i 807/1
04.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
09.03.2018 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie
27.02.2018 więcej
Przetarg – dzierżawa lokalu na prowadzenie działalności
Przetarg – dzierżawa lokalu na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie gastronomii
13.02.2018 więcej
Informacja o działaniach lobbingowych 2017 r.
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Czarnej
Wody w 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodowo
działalność lobbingową.
25.01.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Czarnej Wodzie
05.01.2018 więcej
Przetarg na dzierżawę lokalu
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii
21.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej
12.12.2017 więcej
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
01.12.2017 więcej
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej
01.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się