Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
01.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
10.11.2017 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego z dn. 31.10.2017r.
Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego z dn.
31.10.2017r.
08.11.2017 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
06.11.2017 więcej
Zmiana zapytania ofertowego na tablice interaktywne
Zmiana zapytania ofertowego na tablice interaktywne
31.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na tablice interaktywne
Zapytanie ofertowe na tablice interaktywne
31.10.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
06.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w opracowaniu
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna
Woda na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
25.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
08.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się