Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w opracowaniu
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna
Woda na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
25.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
08.09.2017 więcej
ZP.PN.271.8.2017.AW Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia
ZP.PN.271.8.2017.AW Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia na
usługi społeczne
06.09.2017 więcej
Usługi szkoleniowe wraz z dostawą materiałów dla rodziców
ZP.PN.271.8.2017 Usługi szkoleniowe wraz z dostawą materiałów
dla rodziców
25.08.2017 więcej
ZAPYTANIE - Dowóz uczniów do ZSS w Czersku w roku szkolnym 2017/18
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz uczniów do Zespołu Szkół
Specjalnych w Czersku w roku szkolnym 2017/2018
09.08.2017 więcej
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY
2017/2018
09.08.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów
Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do placówek oświatowych
06.07.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV zasilającej
oświetlenie drogowe – ul. Piotra Szturmowskiego w Czarnej
Wodzie,
06.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się