2020-07-14

Przetarg nieograniczony ZP.PN.271.6.2020

Burmistrz Czarnej Wody ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY CZARNA WODA

  Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego ZP.PN.271.6.2020

 

  1. Termin wykonania zamówienia: od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.
  2. Miejsce wykonania zamówienia: teren Gminy Czarna Woda.
  3. Oznaczenie przedmiotu zgodnie z CPV:

90500000–2 Usługi związane z odpadami

90511000–2 Usługi wywozu odpadów

90512000–9 Usługi transportu odpadów

90513100–7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000–2 Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

Czarna Woda, 14 lipca 2020 r.

Burmistrz Czarnej Wody

Arkadiusz Gliniecki

 

 

Załączniki

  SIWZ - Odpady.docx 79,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ówienia.docx 61,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie w Dz.Ur...329928-pl.pdf 120,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...z oferty.docx 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...larz JEDZ.doc 189,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3a d...d-request.xml 135,93 KB (xml) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...pitałowa.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...h usług.docx 20,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do...arzędzi.docx 22,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...adczenie.docx 155,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 9 do...Z - umowa.doc 187,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...enia JEDZ.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się