Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 1018

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie nieruchomości gminnej Anna Wegner 2021-09-21 zobacz
2 ZO.2.2021 Dostawa serwerów - informacja o najkorzystniejszej ofercie Anna Wegner 2021-09-16 zobacz
3 ZP.271.5.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Anna Wegner 2021-09-15 zobacz
4 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/7 Anna Wegner 2021-09-10 zobacz
5 ZP.271.3.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Anna Wegner 2021-09-07 zobacz
6 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BiGM.6733.6.2021 Anna Wegner 2021-09-06 zobacz
7 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BiGM.6733.7.2021 Anna Wegner 2021-09-06 zobacz
8 ZO.2.2021 Dostawa wraz z montażem serwerów do Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie Anna Wegner 2021-09-03 zobacz
9 Oświadczenie majątkowe - Witold Bohla - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
10 Oświadczenie majątkowe - Rafał Połom - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
11 Oświadczenie majątkowe - Piotr Helta - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
12 Oświadczenie majątkowe - Piotr Dorosz - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
13 Oświadczenie majątkowe Monika Stormowska - Rekowska - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
14 Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Szwoch - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
15 Oświadczenie majątkowe - Lucyna Prychła - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
16 Oświadczenie majątkowe - Karol Smuczyński - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
17 Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Flis - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
18 Oświadczenie majątkowe - Danuta Andrzejewska - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
19 Oświadczenie majątkowe - Bartosz Kaszubowski - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz
20 Oświadczenie majątkowe - Andrzej Naftyński - na 31.12.2020 r. Łukasz Łangowski 2021-09-02 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się