Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interwencje w zakresie nieporozumień
Interwencje w zakresie nieporozumień w stosunku do
administratora budynku (na terenie zasobów komunalnych
08.01.2015 więcej
Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
08.01.2015 więcej
Wynajem lokalu mieszkalnego
Wynajem lokalu mieszkalnego
08.01.2015 więcej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie pierwszeństwa na rzecz
jego najemcy
08.01.2015 więcej
Wynajem lokalu socjalnego
Wynajem lokalu socjalnego (na czas oznaczony)
08.01.2015 więcej
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
08.01.2015 więcej
Wydanie wypisu i wyrysu
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
08.01.2015 więcej
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
08.01.2015 więcej