Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interwencje w zakresie nieporozumień
Interwencje w zakresie nieporozumień w stosunku do
administratora budynku (na terenie zasobów komunalnych
08.01.2015 więcej
Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych
08.01.2015 więcej
Wynajem lokalu mieszkalnego
Wynajem lokalu mieszkalnego
08.01.2015 więcej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie pierwszeństwa na rzecz
jego najemcy
08.01.2015 więcej
Wynajem lokalu socjalnego
Wynajem lokalu socjalnego (na czas oznaczony)
08.01.2015 więcej
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
08.01.2015 więcej
Wydanie wypisu i wyrysu
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
08.01.2015 więcej
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
08.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się