Lista artykułów

Nazwa artykułu
D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
10.06.2021 więcej
OBWIESZCZENIE o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
OBWIESZCZENIE o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
02.06.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości działki nr 419
Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości działki
nr 419
06.05.2021 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gm. Czarna Woda za 2020r
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Czarna Woda za 2020 r.
04.05.2021 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gm. Czarna Woda za 2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Czarna Woda za 2019 r.
04.05.2021 więcej
Zawiadomienie o pozwoleniu na budowę
Zawiadomienie o pozwoleniu na budowę
28.04.2021 więcej
Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę lokalu użytkowego
02.04.2021 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na przebudowie linii niskiego napięcia 0,4 kV na
działce nr 157/29 w Czarnej Wodzie.
30.03.2021 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
12.03.2021 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
11.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się