Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie
09.03.2018 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie
27.02.2018 więcej
Przetarg – dzierżawa lokalu na prowadzenie działalności
Przetarg – dzierżawa lokalu na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie gastronomii
13.02.2018 więcej
Informacja o działaniach lobbingowych 2017 r.
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Czarnej
Wody w 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodowo
działalność lobbingową.
25.01.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Czarnej Wodzie
05.01.2018 więcej
Przetarg na dzierżawę lokalu
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii
21.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej
12.12.2017 więcej
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
01.12.2017 więcej
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej
01.12.2017 więcej
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
01.12.2017 więcej