Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Czarnej Wodzie
05.01.2018 więcej
Przetarg na dzierżawę lokalu
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii
21.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
Zapytanie ofertowe na wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej
12.12.2017 więcej
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
01.12.2017 więcej
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej
01.12.2017 więcej
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
01.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
10.11.2017 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego z dn. 31.10.2017r.
Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego z dn.
31.10.2017r.
08.11.2017 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
06.11.2017 więcej