Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
25.05.2020 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych
25.05.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 11.05.2020 r.
W sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn: „Zalesienie terenu części działki o numerze
ewidencyjnym 79/9
11.05.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
24.04.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14 kwietnia 2020 r.
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwumodułowej stacji
regazyfikacji gazu LNG Q=2x1250 Nm3/h oraz stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej pś/c Q=2500 Nm3/h o maksymalnym ciśnieniu
wlotowym MOP 1,6 MPa”,
16.04.2020 więcej
KOMUNIKAT Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14.03.2020 r.
Na podstawie zarządzenia nr VIII/24/2020 Burmistrza Czarnej Wody
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusa COVID-19
informuję:
14.03.2020 więcej
Komunikat Burmistrza Czarnej Wody z 12.03.2020 r.
Komunikat Burmistrza Czarnej Wody w związku z zagrożeniem
zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2
14.03.2020 więcej
Informacja o działaniach lobbingowych w 2019 r.
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Czarnej
Wody w 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność
lobbingową.
14.02.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
14.01.2020 więcej
Wykaz lokalu komunalnego przeznaczonego do zbycia w 2020 r.
Wykaz lokalu komunalnego przeznaczonego do zbycia w 2020 r.
10.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się