2014-12-23

Dostęp do tłumacza języka migowego

INFORMACJA

 

         w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

      Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo  osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.  W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 7, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym  zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

         Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

        - e-mail na adres, sekretariat@czarna-woda.pl

        - faxem na nr 58 587 8801,

        - telefonicznie na nr 58 587 8888,

        - drogą pocztową.