Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje
przedłużony do 16 lutego 2021 r.
28.01.2021 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi społeczne
Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi społeczne
10.12.2019 więcej
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
22.11.2019 więcej
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 15 listopada 2019 r.,
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku z dnia 15 listopada 2019 r., znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.77.2019.MŚB.6.,
22.11.2019 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
18.11.2019 więcej
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa
Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na
obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do
kategorii.
24.10.2019 więcej
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 września 2019 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.420.77.2019.MŚB.3,
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania
administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Gdańsku znak O.GD.I-2.418.DS.94.2.2019.mb
z dnia 25.06.2019r. (data wpływu 26.06.2019 r.), o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk-Czarna
Woda”.
17.09.2019 więcej
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
Ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
15.02.2019 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
06.12.2018 więcej
Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne
Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne
05.12.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się