Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: “Prace na alternatywnym ciągu transportowym
Bydgoszcz – Trójmiasto obejmującym linie 201 i 203”
04.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
26.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
25.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony
środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024
28.03.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na ulicy Mickiewicza w Czarnej Wodzie.
12.09.2016 więcej
Obwieszczenie
„Rozbudowa drogi gminnej nr 225002G - ulicy, Mickiewicza w
Czarnej Wodzie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz
budową oświetlenia drogowego.”
27.07.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
19.04.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
05.04.2016 więcej