2019-12-10

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi społeczne

Czarna Woda, dnia 10 grudnia 2019 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi społeczne

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zawiadamia,

że w zamówieniu na usługi społeczne dotyczące zadania pn.:

 

,,Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej WodzieZP.271.1.2019.MOPS

 

złożono 2 oferty:

 

  1. UNIFUND Sp. z o.o.

Os. Bohaterów Września 1a/c

31-620 Kraków

- kwota brutto 205.920,00 zł,

- deklarowany termin płatności faktury Vat do 30 dni,

- doświadczenie: 3 lata i 5 m-cy;

2) Działalność Opiekuńcza SOS Bernadeta Wardyn

ul. Główna 6

83-210 Zblewo

- kwota brutto 182.160,00 zł,

- deklarowany termin płatności faktury Vat do 30 dni,

- doświadczenie: 27 lat.

 

Oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta nr 1:                    74,23,00 pkt

Oferta nr 2:                  100,00 pkt

 

W związku z powyższym firma:

Działalność Opiekuńcza SOS Bernadeta Wardyn

ul. Główna 6

83-210 Zblewo

- kwota brutto 182.160,00 zł,

- deklarowany termin płatności faktury Vat do 30 dni,

- doświadczenie: 27 lat,

 

została wyłoniona jako zwycięzca zamówienia na usługi społeczne.

Załączniki

  Rozstrzygnięcie.pdf 410,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się