Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Gliniecka
Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Mirosława Wróbel
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Józef Milewski
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Joanna Gwizdała
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Błociński
Oświadczenie majątkowe Kierownika MZGKiM za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Gliniecki.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czarnej Wody za 2016 rok
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Barbara Gliniecka
Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Mirosława Wróbel
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Józef Milewski
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Joanna Gwizdała
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
12