2014-12-17

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

 

Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Szwoch,

Członek Komisji - Piotr Dorosz,

Członek Komisji - Piotr Helta,

Członek Komisji - Lucyna Prychła,

Członek Komisji - Karol Smuczyński.

 

Komisja Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Przewodniczący Komisji – Piotr Helta,

Członek Komisji – Elżbieta Flis,

Członek Komisji – Andrzej Naftyński,

Członek Komisji – Rafał Połom,

Członek Komisji – Karol Smuczyński.

 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Przewodnicząca Komisji – Danuta Andrzejewska,

Członek Komisji – Witold Bohla,

Członek Komisji – Agnieszka Olszowa,

Członek Komisji – Rafał Połom,

Członek Komisji – Monika Stormowska-Rekowska.

 

Komisja Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego

 

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Flis,

Członek Komisji – Adam Gradowski,

Członek Komisji – Bartosz Kaszubowski,

Członek Komisji – Lucyna Prychła,

Członek Komisji – Małgorzata Szwoch.

 

Komisja Budżetu i Finansów

 

Przewodniczący Komisji – Piotr Dorosz,

Członek Komisji – Danuta Andrzejewska,

Członek Komisji – Agnieszka Olszowa.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji - Adam Gradowski,

Członek Komisji - Andrzej Naftyński,

Członek Komisji - Rafał Połom,

Członek Komisji - Karol Smuczyński,

Członek Komisji - Małgorzata Szwoch.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się