2014-12-17

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna
  
Przewodniczący Komisji - Radna Elżbieta Zabrocka,
Członek Komisji - Radny Piotr Dorosz,
Członek Komisji - Radny Mateusz Gornowicz,
Członek Komisji - Radny Piotra Helta,
Członek Komisji - Radny Tomasz Mroczkiewicz.
 
Komisja Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 
Przewodniczący Komisji – Radny Piotr Helta,
Członek Komisji – Radny Michał Gliniecki,
Członek Komisji – Radny Mateusz Gornowicz,
Członek Komisji – Radny Andrzej Naftyński,
Członek Komisji – Radny Damian Tomaszewski. 
 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 
Przewodniczący Komisji – Radna Małgorzata Szwoch,
Członek Komisji – Radna Danuta Andrzejewska,
Członek Komisji – Radny Zbigniew Biesek,
Członek Komisji – Radny Witold Bohla,
Członek Komisji – Radna Elżbieta Zabrocka.  
 
Komisja Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego,
 
Przewodniczący Komisji – Radny Michał Gliniecki,
Członek Komisji – Radny Zbigniew Biesek,
Członek Komisji – Radny Witold Bohla,
Członek Komisji – Radna Małgorzata Szwoch,
Członek Komisji – Radny Damian Tomaszewski.
 
Komisja Budżetu i Finansów.
 
Przewodniczący Komisji – Radny Piotr Dorosz,
Członek Komisji – Radna Danuta Andrzejewska,
Członek Komisji – Radna Agnieszka Olszowa.