2014-12-17

Kontakt

Burmistrz Czarnej Wody
mgr Arkadiusz Gliniecki
 
83-262 Czarna Woda
ul. Mickiewicza 7
 
 

Tel. 58 587 8888
Fax 58 587 8801
email: burmistrz@czarna-woda.pl
www.czarna-woda.pl

 
 
Zapraszamy interesantów do Urzędu w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 
od wtorku do piątku
w godz. od 7.15 do 15.15
W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza
przyjmują mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00