2017-04-06

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem Danych jest Urząd Miejski w Czarnej Wodzie z siedzibąCzarnej Wodzie,
ul. Mickiewicza 7,  83-262 Czarna Woda,

2) Celem zbierania danych jest realizacja zadań Urzędu Miejskiego,

3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.