Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE w sprawie obwodów głosowania
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czarnej Wody z dnia 1 kwietnia 2015 r.w
sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja
2015r.
01.04.2015 więcej
Uchwała w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania.
w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania i
ustalenia ich numerów,granic, siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
11.02.2015 więcej