Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
15.02.2018 więcej
Przetarg nieograniczony: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Przetarg nieograniczony: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNA WODA
25.01.2018 więcej
ZP.PN.271.12.2017.AW Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
ZP.PN.271.12.2017.AW Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
27.11.2017 więcej
ZP.PN.271.12.2017.AW Informacja o treści złożonych ofert
ZP.PN.271.12.2017.AW Informacja o treści złożonych ofert
24.11.2017 więcej
ZP.PN.271.12.2017.AW Wyjaśnienie SIWZ
ZP.PN.271.12.2017.AW Wyjaśnienie SIWZ
23.11.2017 więcej
ZP.PN.271.12.2017.AW Przetarg na dostawę energii elektrycznej
ZP.PN.271.12.2017.AW Przetarg na dostawę energii elektrycznej
17.11.2017 więcej
ZP.PN.271.11.2017 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
ZP.PN.271.11.2017 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
03.11.2017 więcej
ZP.PN.271.11.2017 Informacja o treści złożonych ofert
ZP.PN.271.11.2017 Informacja o treści złożonych ofert
30.10.2017 więcej
ZP.PN.271.11.2017 Remont chodnika przy ul. Mostowej i ul. Słowackiego
ZP.PN.271.11.2017 Remont chodnika przy ulicy Mostowej i ulicy
Słowackiego w Czarnej Wodzie
13.10.2017 więcej
ZP.PN.271.10.2017 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
ZP.PN.271.10.2017 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
13.10.2017 więcej