Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZO.2.2021 Dostawa serwerów - informacja o najkorzystniejszej ofercie
ZO.2.2021 Dostawa serwerów - informacja o najkorzystniejszej
ofercie
16.09.2021 więcej
ZP.271.5.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.271.5.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.09.2021 więcej
ZP.271.3.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP.271.3.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.09.2021 więcej
ZO.2.2021 Dostawa wraz z montażem serwerów do Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie
ZO.2.2021 Dostawa wraz z montażem serwerów do Urzędu
Miejskiego w Czarnej Wodzie
03.09.2021 więcej
ZO.2.2021 Wyjaśnienie nr 3 zapytania ofertowego na dostawę serwerów
ZO.2.2021 Wyjaśnienie nr 3 zapytania ofertowego na dostawę
serwerów
02.09.2021 więcej
ZO.2.2021 Wyjaśnienie nr 2 zapytania ofertowego na dostawę serwerów
ZO.2.2021 Wyjaśnienie nr 2 zapytania ofertowego na dostawę
serwerów
02.09.2021 więcej
ZO.2.2021 Wyjaśnienie zapytania ofertowego na dostawę serwerów
ZO.2.2021 Wyjaśnienie zapytania ofertowego na dostawę serwerów
30.08.2021 więcej
ZP.271.5.2021 Informacja o ofercie najwyżej ocenionej
ZP.271.5.2021 Informacja o ofercie najwyżej ocenionej
27.08.2021 więcej
ZP.271.5.2021 Informacja o treści złożonych ofert - ZRĘBKI
ZP.271.5.2021 Informacja o treści złożonych ofert - ZRĘBKI
26.08.2021 więcej
ZO.2.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę serwerów do Urzędu Miejskiego
ZO.2.2021 Zapytanie ofertowe na dostawę serwerów do Urzędu
Miejskiego
26.08.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się