Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie przetargu – Budowa budynku wielorodzinnego
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Budowa budynku
wielorodzinnego przy ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie
24.04.2018 więcej
ZMIANA treści SIWZ – Eksploatacja ciepłowni na biomasę
ZMIANA treści SIWZ – Eksploatacja ciepłowni na biomasę w
miejscowości Czarna Woda
24.04.2018 więcej
ZMIANA dot. przetargu: Eksploatacja ciepłowni na biomasę
ZMIANA dot. przetargu: Eksploatacja ciepłowni na biomasę w
miejscowości Czarna Woda
20.04.2018 więcej
Zmiana SIWZ – Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie
Zmiana SIWZ – Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej
Wodzie
19.04.2018 więcej
Przetarg: Dostawa zrębki i trocin dla celów energetycznych
Przetarg: Dostawa zrębki i trocin dla celów energetycznych do
ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda
17.04.2018 więcej
Eksploatacja ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda- przetarg
Eksploatacja ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda -
przetarg nieograniczony
17.04.2018 więcej
Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie - przetarg
Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie - przetarg
17.04.2018 więcej
Remont przystani kajakowej wraz z ogólnodostępnym terenem rekreacyjnym
Remont przystani kajakowej wraz z ogólnodostępnym terenem
rekreacyjnym w Czarnej Wodzie
12.04.2018 więcej
Chodnik przy ul. Polnej wraz z kanalizacją sanitarną
Chodnik przy ul. Polnej wraz z kanalizacją sanitarną
12.04.2018 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Informacja o treści złożonych ofert
12.04.2018 więcej