Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przetarg ZP.PN.271.2.2020: "Eksploatacja ciepłowni na biomasę..."
Przetarg nieograniczony ZP.PN.271.2.2020: "Eksploatacja
ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda"
27.03.2020 więcej
Rozstrzygnięcie przetargu: Przebudowa części budynku UM ...
Rozstrzygnięcie przetargu: Przebudowa części budynku Urzędu
Miejskiego w Czarnej Wodzie
04.02.2020 więcej
Informacja o treści złożonych ofert dot. ZP.PN.271.1.2020
Informacja o treści złożonych ofert
24.01.2020 więcej
Przetarg nieograniczony: Przebudowa części budynku UM w Czarnej Wodzie
Przetarg nieograniczony: Przebudowa części budynku UM w Czarnej
Wodzie
09.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę energii ZP.PN.271.9.2019
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę energii ZP.PN.271.9.2019
17.12.2019 więcej
Informacja o treści złożonych ofert ZP.PN.271.9.2019
Informacja o treści złożonych ofert
13.12.2019 więcej
WYJAŚNIENIE treści SIWZ ZP.PN.271.9.2019
WYJAŚNIENIE treści SIWZ ZP.PN.271.9.2019
11.12.2019 więcej
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
06.12.2019 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
02.12.2019 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Informacja o treści złożonych ofert
02.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się