Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przetarg na remont elewacji i termomodernizacji budynku UM
ZP.PN.271.6.2019 Remont elewacji i termomodernizacji budynku
Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie
11.09.2019 więcej
Unieważnienie przetargu: „Remont elewacji i termomodernizacji budynku.
Unieważnienie przetargu: „Remont elewacji i termomodernizacji
budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie”
21.08.2019 więcej
Informacja o treści złożonych ofert dot. ZP.PN.271.5.2019
Informacja o treści złożonych ofert na “Remont elewacji i
termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie”
ZP.PN.271.5.2019
14.08.2019 więcej
Remont elewacji i termomodernizacji budynku .. WYJAŚNIENIE treści SIWZ
Remont elewacji i termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w
Czarnej Wodzie”. WYJAŚNIENIE treści SIWZ
09.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie przetargu: Remont drogi gminnej ul. Wesołej w Lubikach
Rozstrzygnięcie przetargu ,,Remont drogi gminnej ul. Wesołej w
Lubikach”ZP.PN.271.3.2019
02.08.2019 więcej
Przetarg REMONT ELEWACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO
Przetarg nieograniczony: REMONT ELEWACJI I TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CZARNEJ WODZIE
31.07.2019 więcej
Unieważnienie przetargu „Remont elewacji i termomodernizacji budynku..
Unieważnienie przetargu „Remont elewacji i termomodernizacji
budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie”
30.07.2019 więcej
Unieważnienie przetargu: Dostawa zrębki i trocin ... do ciepłowni...
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa
zrębki i trocin dla celów energetycznych do ciepłowni na
biomasę w miejscowości Czarna Woda”
25.07.2019 więcej
Informacja o treści złożonych ofert dot. ZP.PN.271.4.2019
Informacja o treści złożonych ofert na "Remont elewacji i
termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie"
ZP.PN.271.4.2019
23.07.2019 więcej
Informacja o treści złożonych ofert dot. ZP.PN.271.3.2019
Informacja o treści złożonych ofert na “Remont drogi gminnej
ul. Wesołej w Lubikach” ZP.PN.271.3.2019
23.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się