Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie przetargu: ZP.PN.271.5.2020
Rozstrzygnięcie przetargu: ZP.PN.271.5.2020
06.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie przetargu: ZP.PN.271.4.2020
Rozstrzygnięcie przetargu: ZP.PN.271.4.2020
06.07.2020 więcej
Informacja o treści złożonych ofert dot. ZP.PN.271.5.2020
Informacja o treści złożonych ofert dot. ZP.PN.271.5.2020
22.06.2020 więcej
Informacja o treści złożonych ofert ZP.PN.271.4.2020
Informacja o treści złożonych ofert na zadanie "Remont
chodnika przy ul. Okrężnej oraz remont chodników na ul.
Słowackiego w Czarnej Wodzie" ZP.PN.271.4.2020
08.06.2020 więcej
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ZP.PN.271.3.2020
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn. "Ubezpieczenie
Zamawiającego" ZP.PN.271.3.2020
05.06.2020 więcej
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ZP.PN.271.5.2020
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej ul. Wdeckiej w
Hucie Kalnej ZP.PN.271.5.2020
04.06.2020 więcej
WYJAŚNIENIE treści SIWZ ZP.PN.271.4.2020 Remont chodników
WYJAŚNIENIE treści SIWZ ZP.PN.271.4.2020 Remont chodników
01.06.2020 więcej
Przetarg nieograniczony na remont chodników ZP.PN.271.4.2020
Przetarg nieograniczony na remont chodników ZP.PN.271.4.2020
22.05.2020 więcej
Informacja o treści złożonych ofert ZP.PN.271.3.2020 Ubezpieczenie
Informacja o treści złożonych ofert ZP.PN.271.3.2020
Ubezpieczenie
21.05.2020 więcej
Zmiana treści SIWZ ZP.PN.271.3.2020 Ubezpieczenie Zamawiającego
Zmiana treści SIWZ ZP.PN.271.3.2020 Ubezpieczenie Zamawiającego
18.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się