Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 10.12.2018 r. o godz. 15:45 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 7.
06.12.2018 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 3.12.2018 r. o godz. 15:15 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 7.
29.11.2018 więcej
Posiedzenie komisji Budżetu i Finansów
w dniu 13.11.2018r. (wtorek) o godz. 17:00
08.11.2018 więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porz. Publicznego
odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Kultury
oraz Porządku Publicznego w dniu 14.11.2018r. (środa) o godz.
15:00
07.11.2018 więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się w dniu 18.10.2018r. (czwartek) o godz. 11:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 7.
15.10.2018 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się posiedzenie komisji REWIZYJNEJ w dniu 27.09.2018r.
(czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 7.
26.09.2018 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 17.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy
ul. Mickiewicza 7.
17.09.2018 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie w dniu 6.08.2018r. (poniedziałek) o godz. 15:30
02.08.2018 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w
Czarnej Wodzie w dniu 6.08.2018r. (poniedziałek) o godz. 15:30
02.08.2018 więcej
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Kom.i Przestrzennej
Informuję, że odbędzie się posiedzenie komisji Rozwoju Gminy,
Gosp.Kom.i Przestrzennej Rady Miejskiej w dniu 25.06.2018r.
(poniedziałek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego
20.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się