Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 5.10.2020r. (poniedziałek) o godz. 15:00
w Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” w Czarnej Wodzie przy
ul. Mickiewicza 1.
02.10.2020 więcej
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i ...
Odbędzie się w dniu 30.06.2020r. ( wtorek) o godz. 15:00 w
Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 1
26.06.2020 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 23.06.2020r. (wtorek) o godz. 14:00 w
Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 1.
18.06.2020 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 18.05.2020r. (poniedziałek) o godz. 15:00
w sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej
Wodzie przy ul. Mickiewicza 5.
14.05.2020 więcej
Posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbędzie się w dniu 11.05.2020r. (poniedziałek) o godz.
16:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 7.
08.05.2020 więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się w dniu 06.05.2020r. (środa) o godz. 15:00 w
budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza
7
04.05.2020 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 11.03.2020r. (środa) o godz. 15:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 7.
06.03.2020 więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się w dniu 10.03.2020r. (wtorek) o godz. 16:00 w
budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza
7.
06.03.2020 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. o godz. 15:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie
przy ul.Mickiewicza 7.
14.02.2020 więcej
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 9.12.2019r. o godz. 15:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy
ul.Mickiewicza 7.
14.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się