Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2020 roku
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych przez Burmistrza
Czarnej Wody w 2020 roku
30.06.2021 więcej
Petycja
program edukacyjny dla szkół " Przygotujmy lepszy świat"
30.06.2021 więcej
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych przez Rade Miejską w 2020 roku
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych przez Rade Miejską w
Czarnej Wodzie w 2020 roku
16.06.2021 więcej
Petycja
Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
09.03.2021 więcej
Petycja
P E T Y C J A do tutejszej Rady Gminy o opinię ws
przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
25.02.2021 więcej
Petycja
Zachęcająca mieszkańców gminy do uzupełnienia niedoborów
witaminy D, aż do osiągnięcia poziomu 40 ng/ml.
17.02.2021 więcej
Petycja
Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
21.01.2021 więcej
Petycja
P E T Y C J A Do Rady Miasta / Gminy ws uchwalenia przez
tutejszą Radę Miasta / Gminy uchwały: „W obronie prawdy,
godności i wolności człowieka”
23.12.2020 więcej
Petycja
Wzywam Radę Miejską w Czarnej Wodzie do rozpatrzenia niniejszej
petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej
11.12.2020 więcej
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2019 roku
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2019 roku
28.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się