Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie
rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu
Zarządzania i Monitorowania Energii
17.09.2018 więcej
Petycję do Kierownika JST o przeprowadzenie analizy
systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z
promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w
energię elektryczną.
04.09.2018 więcej
Petycja w sprawie upowszechnienia informacji
NODN Sophia z Krakowa prosi o przekazanie informacji o projekcie
pn Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA
21.08.2017 więcej
Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J
w sprawie opublikowania na Oficjalnej Stronie Internetowej Baneru
dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z
problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.
16.06.2017 więcej
Petycja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
W przedmiocie zamieszczenia - na stałe - w Oficjalnym Serwisie
WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady - w zawsze widocznym
miejscu wraz linkiem do odnośnego Serwisu - www.mikroporady.pl
08.06.2017 więcej
Petycja Posła na Sejm RP Stanisława Tyszki
Dotyczy: Publicznego Rejestru Umów
07.03.2017 więcej
Inicjatywa - bezpieczne - legalne oprogramowanie
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach
14.02.2017 więcej
Petycja "Czystsze Powietrze"
Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym
Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze",
24.11.2016 więcej
Petycja Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów
Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia ponieważ podmiot
składający petycję nie wskazał siedziby podmiotu.
21.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się