Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie upowszechnienia informacji
NODN Sophia z Krakowa prosi o przekazanie informacji o projekcie
pn Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA
21.08.2017 więcej
Petycja WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J
w sprawie opublikowania na Oficjalnej Stronie Internetowej Baneru
dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z
problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.
16.06.2017 więcej
Petycja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
W przedmiocie zamieszczenia - na stałe - w Oficjalnym Serwisie
WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady - w zawsze widocznym
miejscu wraz linkiem do odnośnego Serwisu - www.mikroporady.pl
08.06.2017 więcej
Petycja Posła na Sejm RP Stanisława Tyszki
Dotyczy: Publicznego Rejestru Umów
07.03.2017 więcej
Inicjatywa - bezpieczne - legalne oprogramowanie
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach
14.02.2017 więcej
Petycja "Czystsze Powietrze"
Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym
Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze",
24.11.2016 więcej
Petycja Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów
Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia ponieważ podmiot
składający petycję nie wskazał siedziby podmiotu.
21.11.2016 więcej