Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2019 roku
Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2019 roku
28.05.2020 więcej
Petycja
Petycja
31.03.2020 więcej
PETYCJA
PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia
29.03.2020 więcej
Petycja
dokonania analizy- możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów -
dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego
szerokiego opisu.
02.01.2020 więcej
Petycja
dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów -
dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego
szerokiego opisu.
22.10.2019 więcej
Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018
05.09.2019 więcej
Petycja
o opublikowanie w Podmiotowej Stronie BIP - użytkowanych w
Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów
komórkowych, których użytkowanie może usprawnić
komunikację z Urzędem.
03.09.2019 więcej
Petycja
o zebranie ofert rynkowych
18.06.2019 więcej
Petycja
pn. Wszyscy walczmy o czyste powietrze
17.06.2019 więcej
Petycja do Kierownika Jednostki
o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia
Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko
Talentów NIVEA" - edycja 2019
14.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się