2017-01-18

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych w 2017 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Czarna Woda publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Załączniki

  Plan postępowań o...a 2017 r..pdf 498,37 KB (pdf) szczegóły pobierz