Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – dotyczy osób
prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Wydawanie zaświadczeń o przychodowości gospodarstwa rolnego
Wydawanie zaświadczeń o przychodowości gospodarstwa rolnego
12.01.2015 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności
Wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i
rozłożenia na raty zapłaty zobowiązań podatkowych – dot.
osób prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i
leśny – dotyczy osób prawnych
12.01.2015 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych,
odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, dot. osób
prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych –
dot. osób prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku
Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego – dot. osób fizycznych
12.01.2015 więcej