Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Kropidłowska
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Roman Sikora
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Sabina Freitag
Oświadczenie majątkowe Podinspektora ds. podatków i VAT za
2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Łukasz Łangowski
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza za 2016 rok.
02.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe - Barbara Kropidłowska
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Roman Sikora
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Sabina Freitag
Oświadczenie majątkowe Podinspektora ds. podatków i VAT na
31.12.2015
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Łukasz Łangowski
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza za 2015 rok.
28.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe - Sabina Freitag
Oświadczenie majątkowe Podinspektora ds. podatków i VAT
24.06.2015 więcej
Oświadczenie majątkowe - Barbara Kropidłowska
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2014 rok.
24.06.2015 więcej
12