2014-12-31

Protokoły z sesji IV kadencji Rady Miejskiej

Pliki do pobrania oznaczone  datami sesji  umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  2002.11.19.pdf 108,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2002.12.09.pdf 101,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2002.11.26.pdf 167,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2002.12.30.pdf 126,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2003.04.07.pdf 90,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2003.03.10.pdf 146,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2003.06.06.pdf 105,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2003.08.27.pdf 136,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2003.02.06.pdf 134,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2003.10.21.pdf 144,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2003.12.03.pdf 133,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2004.03.29.pdf 118,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2004.06.22.pdf 117,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2004.08.03.pdf 103,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2004.01.16.pdf 125,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2004.09.29.pdf 105,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2004.12.27.pdf 109,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2004.11.29.pdf 109,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2005.02.15.pdf 112,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2005.03.11.pdf 112,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2005.04.15.pdf 113,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2005.09.22.pdf 127,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2005.11.29.pdf 75,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2005.06.28.pdf 119,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2005.12.28.pdf 96,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2006.03.12.pdf 65,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2006.03.28.pdf 92,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2006.04.26.pdf 62,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2006.06.19.pdf 66,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2006.09.07.pdf 149,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2006.10.13.pdf 123,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się