2014-12-31

Protokoły z sesji VI kadencji Rady Miejskiej

Pliki do pobrania oznaczone  datami sesji  umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  2010.12.29.pdf 67,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2010.12.02.pdf 73,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011-02-17.pdf 86,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.03.28.pdf 76,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.05.16.pdf 64,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.08.01.pdf 55,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.06.29.pdf 82,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.10.10.pdf 77,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.10.26.pdf 60,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.12.01.pdf 60,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2011.12.19.pdf 56,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.02.27.pdf 93,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.03.28.pdf 109,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.05.28.pdf 97,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.06.19.pdf 116,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.09.19.pdf 116,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.10.29.pdf 89,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.12.17.pdf 121,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013.03.26.pdf 115,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013.09.02.pdf 92,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012.04.24.pdf 93,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013.10.28.pdf 129,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013.06.24.pdf 108,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013.12.19.pdf 106,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013.12.12.pdf 103,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014.02.03.pdf 130,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014.05.26.pdf 82,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014.03.07.pdf 114,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014.06.23.pdf 114,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014.11.3.pdf 116,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014.03.31.pdf 140,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014.09.30.pdf 121,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się