2018-11-28

Protokoły z sesji VIII kadencji Rady Miejskiej

   

Załączniki

  2018.11.19.pdf 190,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018.11.26.pdf 100,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018.12.17.pdf 273,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019.02.25.pdf 328,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019.05.27.pdf 316,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019.06.24.pdf 356,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15.07.2019.pdf 114,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019.09.23.pdf 144,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12.11.2019 r.pdf 173,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019.12.16.pdf 171,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.02.24.pdf 136,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.03.11.pdf 102,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.05.25 .pdf 143,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.06.30.pdf 150,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.09.07.pdf 129,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.10.12.pdf 134,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.11.30.pdf 138,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2020.12.21.pdf 128,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2021.02.22.pdf 121,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2021.03.29.pdf 113,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się