Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o składach Obwodowych Komisji d.s.Referendum
Informacja o składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
właściwych dla przygotowania i przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
20.08.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
14.07.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie
urzędowych obwieszczeń o referendum i plakatów podmiotów
uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.
25.06.2015 więcej