2014-12-31

Uchwały z 2003 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  uchwała nr V_26_03.pdf 67,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_27_03.pdf 56,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_28_03.pdf 46,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_29_03.pdf 51,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_30_03.pdf 55,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_32_03.pdf 50,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_31_03.pdf 54,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_34_03.pdf 40,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_33_03.pdf 96,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_35_03.pdf 39,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_36_03.pdf 71,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_37_03.pdf 52,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V_38_03.pdf 36,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VI_39_03.pdf 65,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VI_40_03.pdf 35,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VI_41_03.pdf 59,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VI_42_03.pdf 63,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VI_43_03.pdf 65,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VII_44_03.pdf 35,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VII_45_03.pdf 63,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VII_46_03.pdf 59,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VII_47_03.pdf 62,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_48_03.pdf 61,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_49_03.pdf 65,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_50_03.pdf 64,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_51_03.pdf 70,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_52_03.pdf 38,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_53_03.pdf 37,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_54_03.pdf 35,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VIII_55_03.pdf 64,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_68_03.pdf 200,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_69_03.pdf 164,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_70_03.pdf 195,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_71_03.pdf 621,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_74_03.pdf 203,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_72_03.pdf 919,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_75_03.pdf 275,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_76_03.pdf 194,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XI_73_03.pdf 159,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się