2014-12-31

Uchwały z 2004 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała Nr XI_I77_04.pdf 475,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XII_79_04.pdf 173,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XII_80_04.pdf 165,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XII_81_04.pdf 52,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_82_04.pdf 118,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_84_04.pdf 118,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_83_04.pdf 207,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XII_78_04.pdf 529,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_87_04.pdf 165,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_86_04.pdf 659,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_85_04.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_89_04.pdf 130,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_88_04.pdf 258,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIII_90_04.pdf 190,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 92 04.pdf 353,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 93 04.pdf 691,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 94 04.pdf 350,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 95 04.pdf 733,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XV 97 04.pdf 288,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 91 04.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XIV 96 04.pdf 718,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XV 99 04.pdf 190,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XV 98 04.pdf 356,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVI 100 04.pdf 186,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XVI 101 04.pdf 217,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 103 04.pdf 172,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 104 04.pdf 192,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 106 04.pdf 173,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 105 04.pdf 374,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 102 04.pdf 521,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 108 04.pdf 150,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 109 04.pdf 176,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 107 04.pdf 599,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 110 04.pdf 320,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 112 04.pdf 219,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 113 04.pdf 159,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 111 04.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 115 04.pdf 2,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 116 04.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 117 04.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 118 04.pdf 164,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 119 04.pdf 191,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVII 114 04.pdf 3,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 120 04.pdf 365,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się