2014-12-31

Uchwały z 2005 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  XIX 121 05.pdf 348,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 122 05.pdf 984,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 123 05.pdf 669,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 125 05.pdf 287,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 126 05.pdf 243,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 124 05.pdf 348,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 127 05.pdf 742,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 130 05.pdf 490,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 129 05.pdf 484,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 131 05.pdf 164,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 132 05.pdf 166,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 134 05.pdf 430,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 133 05.pdf 633,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 128 05.pdf 2,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 135 05.pdf 845,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 136 05.pdf 478,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 138 05.pdf 193,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 139 05.pdf 147,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 140 05.pdf 198,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 141 05.pdf 184,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 142 05.pdf 181,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 144 05.pdf 260,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 143 05.pdf 214,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 145 05.pdf 419,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 147 05.pdf 136,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 148 05.pdf 83,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 149 05.pdf 89,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 146 05.pdf 871,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 150 05.pdf 79,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 151 05.pdf 103,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 152 05.pdf 97,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 153 05.pdf 97,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 154 05.pdf 123,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 155 05.pdf 165,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 156 05.pdf 159,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 157 05.pdf 125,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 158 05.pdf 117,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 159 05.pdf 100,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII 160 05.pdf 135,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIII 161 05.pdf 101,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIII 162 05.pdf 113,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIII 163 05.pdf 145,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 165 05.pdf 139,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 166 05.pdf 302,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIII 164 05.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 168 05.pdf 142 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 137 05.pdf 203,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 169 05.pdf 437,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 171 05.pdf 120,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 170 05.pdf 135,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 172 05.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 174 05.pdf 162,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 175 05.pdf 66,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXiV 167 05.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 173 05.pdf 625,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 178 05.pdf 161,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 179 05.pdf 347,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV 176 05.pdf 2,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 177 05.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 182 05.pdf 385,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 181 05.pdf 497,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 183 05.pdf 124,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 184 05.pdf 127,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 180 05.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 185 05.pdf 1005,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV 186 05.pdf 4,82 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się