2014-12-31

Uchwały z 2006 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  I 2 06.pdf 246,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 4 06.pdf 270,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 5 06.pdf 267,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I 3 06.pdf 246,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 6 06.pdf 237,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 8 06.pdf 225,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I 1 06.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  II 9 06.pdf 273,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 11 06.pdf 279,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 7 06.pdf 269,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 12 06.pdf 198,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIX 214 06.pdf 191,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II 10 06.pdf 941,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIX 216 06.pdf 190,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIX 215 06.pdf 521,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIX 217 06.pdf 184,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIX 219 06.pdf 219,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIX 218 06.pdf 409,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI 187 06.pdf 68,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI 188 06.pdf 76,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI 189 06.pdf 98,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI 191 06.pdf 121,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI 192 06.pdf 110,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIX 220 06.pdf 556,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 193 06.pdf 335,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 194 06.pdf 313,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 195 06.pdf 125,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 196 06.pdf 81,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 198 06.pdf 89,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 197 06.pdf 154,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI 190 06.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 200 06.pdf 70,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 201 06.pdf 150,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 203 06.pdf 193,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 202 06.pdf 130,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 204 06.pdf 132,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 206 06.pdf 90,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 207 06.pdf 148,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 208 06.pdf 412,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 199 06.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVII 205 06.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVIII 211 06.pdf 152,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVIII 210 06.pdf 966,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVIII 213 06.pdf 77,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVIII 209 06.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXX 221 06.pdf 268,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXX 222 06.pdf 271,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXX 223 06.pdf 186,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVIII 212 06.pdf 805,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXX 224 06.pdf 172,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXX 225 06.pdf 513,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXX 226 06.pdf 257,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXI 228 06.pdf 163,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXI 229 06.pdf 261,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXI 227 06.pdf 566,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXI 232 06.pdf 280,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXI 230 06.pdf 547,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXI 233 06.pdf 290,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXI 231 06.pdf 849,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się