2014-12-31

Uchwały z 2007 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  III 14 07.pdf 337,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III 13 07.pdf 336,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III 16 07.pdf 913,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III 18 07.pdf 335,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III 17 07.pdf 664,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III 19 07.pdf 238,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III 20 07.pdf 282,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 21 07.pdf 237,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III 15 07.pdf 868,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 23 07.pdf 321,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 22 07.pdf 686,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 25 07.pdf 443,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 24 07.pdf 378,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 27 07.pdf 338,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 29 07.pdf 836,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 28 07.pdf 920,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 31 07.pdf 357,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 30 07.pdf 850,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 32 07.pdf 251,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 33 07.pdf 354,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 34 07.pdf 209,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 26 07.pdf 1,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 35 07.pdf 354,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 36 07.pdf 328,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 37 07.pdf 526,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV 38 07.pdf 365,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 62 07.pdf 259,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 61 07.pdf 244,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 65 07.pdf 212,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 63 07.pdf 387,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 64 07.pdf 757,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 68 07.pdf 239,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 39 07.pdf 24,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 40 07.pdf 23,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 41 07.pdf 24,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 66 07.pdf 599,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX 67 07.pdf 650,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 42 07.pdf 323,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 44 07.pdf 237,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 45 07.pdf 420,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 47 07.pdf 360,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 46 07.pdf 588,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 49 07.pdf 338,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V 43 07.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 48 07.pdf 681,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 51 07.pdf 243,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 50 07.pdf 309,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 52 07.pdf 357 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 55 07.pdf 228,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 53 07.pdf 417,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI 54 07.pdf 553,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII 57 07.pdf 488,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII 58 07.pdf 282,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII 56 07.pdf 615,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII 59 07.pdf 275,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VIII 60 07.pdf 298,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 71 07.pdf 298,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 72 07.pdf 273,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 69 07.pdf 803,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 74 07.pdf 229,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 75 07.pdf 350,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 76 07.pdf 298,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 70 07.pdf 2,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  X 73 07.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  X 77 07.pdf 741,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 78 07.pdf 249,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X 79 07.pdf 276 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się