2014-12-31

Uchwały z 2008 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  XI 81 08.pdf 604,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 83 08.pdf 487,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 84 08.pdf 263,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 80 08.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 85 08.pdf 161,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 86 08.pdf 158,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 87 08.pdf 244,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 88 08.pdf 265,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 82 08.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 90 08.pdf 297,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 89 08.pdf 523,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 91 08.pdf 222,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 94 08.pdf 236,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 93 08.pdf 232,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 95 08.pdf 322,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 97 08.pdf 205,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 98 08.pdf 266,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 92 08.pdf 492,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 99 08.pdf 233,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 101 08.pdf 272,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 96 08.pdf 952,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 100 08.pdf 220,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 102 08.pdf 322,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI 103 08.pdf 259,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 105 08.pdf 291 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 106 08.pdf 291,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 107 08.pdf 276,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 109 08.pdf 562,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 108 08.pdf 471,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII 104 08.pdf 566,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 110 08.pdf 265,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 112 08.pdf 317,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 111 08.pdf 582,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 114 08.pdf 268,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 115 08.pdf 327,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 116 08.pdf 314,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV 118 08.pdf 210,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 117 08.pdf 250,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV 119 08.pdf 281,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII 113 08.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV 120 08.pdf 482,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 122 08.pdf 602,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV 121 08.pdf 888,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 123 08.pdf 498,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 124 08.pdf 517,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 126 08.pdf 397,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 125 08.pdf 534,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 126 08 załacznik.pdf 121,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 127 08.pdf 435,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 128 08 załącznik.pdf 134,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 128 08.pdf 589,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 129 08.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 131 08.pdf 1002,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 132 08.pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 130 08.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XV 133 08.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 135 08.pdf 291,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 136 08.pdf 294,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 134 08.pdf 901,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 137 08.pdf 297,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 138 08.pdf 283,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 140 08.pdf 286,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 142 08.pdf 307,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 142 08 Plan Odn...o zmianie.pdf 123,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 139 08.pdf 626,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 143 08.pdf 306,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 145 08.pdf 301,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 144 08.pdf 303,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI 141 08.pdf 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się