2014-12-31

Uchwały z 2009 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  XIX 169.pdf 306,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 171.pdf 299,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 173.pdf 278,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 170.pdf 873,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 174.pdf 282,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 175.pdf 283,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 172.pdf 308,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 176.pdf 286,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX 177.pdf 597,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 148.pdf 617,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 149.pdf 303,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 150.pdf 285,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 146.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 151.pdf 290,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 152.pdf 287,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 147.pdf 2,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 154.pdf 302,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 155.pdf 282,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 153.pdf 559,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 156.pdf 564,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 159.pdf 283,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 160.pdf 284,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 161.pdf 299,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 158.pdf 573,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 162.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 163 sprawozda... budżetu.pdf 91,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 163 zal.1 DOCHODY.pdf 78,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 163.pdf 277,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 163 zał 2 wydatki.pdf 144,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII 157.pdf 1,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 164.pdf 276 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 165.pdf 568,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 168.pdf 285,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 178.pdf 554,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 166.pdf 602,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII 167.pdf 572,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 179.pdf 831,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 181.pdf 565,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 180.pdf 841,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 182.pdf 567,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX 183.pdf 544,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 185.pdf 600,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 184.pdf 921,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 187.pdf 303,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI 186.pdf 612,86 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się