2014-12-31

Uchwały z 2010 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  I_1_10.pdf 69,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I_2_10.pdf 58,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I_3_10.pdf 57,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II_4_10.pdf 59,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II_5_10.pdf 60,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II_6_10.pdf 59,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II_7_10.pdf 58,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II_8_10.pdf 59,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II_9_10.pdf 61,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III_10_10.pdf 77,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III_11_10.pdf 59,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III_12_10.pdf 72,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III_13_10.pdf 58,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_227.pdf 65,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_228.pdf 60,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_229.pdf 64,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_230.pdf 70,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_231.pdf 64,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_232.pdf 67,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_234.pdf 62,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_236.pdf 63,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_237.pdf 60,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_233.pdf 225,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_238.pdf 67,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_240.pdf 215,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_239.pdf 297,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_235.pdf 77,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI_241.pdf 60,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się