2014-12-31

Uchwały z 2011 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  IV_14_11.pdf 96,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV_17_11.pdf 60,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV_15_11.pdf 109,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV_18_11.pdf 66,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV_19_11.pdf 62,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV_20_11.pdf 73,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV_16_11.pdf 270,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV_21_11 do BIP.pdf 85,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_51_11.pdf 497,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_52_11.pdf 491,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_54_11.pdf 514,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_50_11.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_55_11.pdf 896,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_53_11.pdf 2,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_57_11.pdf 487,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_58_11.pdf 530,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_22_11.pdf 155,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_23_11.pdf 61,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_25_11.pdf 59,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_24_11.pdf 79,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX_56_11.pdf 509,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_27_11.pdf 62,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_26_11.pdf 70,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_29_11.pdf 61,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_30_11.pdf 61,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V_28_11.pdf 63,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_31_11.pdf 62,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_32_11.pdf 77,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_34_11.pdf 65,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI_33_11.pdf 74,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_35_11.pdf 66,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_38_11.pdf 63,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_37_11.pdf 60,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_39_11.pdf 97,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_36_11.pdf 325,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_42_11.pdf 61,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_41_11.pdf 81,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_44_11.pdf 59,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_45_11.pdf 83,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_46_11.pdf 60,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_43_11.pdf 359,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_40_11.pdf 495,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII_47_11.pdf 522,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VIII_48_11.pdf 487,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VIII_49_11.pdf 487,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X_60_11.pdf 493,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X_61_11.pdf 487,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X_62_11.pdf 486,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X_59_11.pdf 1012,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI_64_11.pdf 523,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI_65_11.pdf 487,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X_63_11.pdf 487,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI_66_11.pdf 487,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI_67_11.pdf 487,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI_68_11.pdf 486,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI_69_11.pdf 486,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI_70_11.pdf 489,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_72_11.pdf 118,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_71_11.pdf 5,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_74_11.pdf 72,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII_73_11.pdf 200,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się