2014-12-31

Uchwały z 2012 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała.XII.71.11.2011-12-12.pdf 68,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.72.11.2011-12-12.pdf 118,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.74.11.2011-12-14.pdf 72,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.75.12...012-02-14.pdf 57,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.76.12...012-02-15.pdf 59,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.73.11.2011-12-14.pdf 200,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.77.12...012-02-14.pdf 60,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.78.12...012-02-14.pdf 72,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.79.12...012-02-14.pdf 61,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.80.12...012-02-14.pdf 61,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.81.12...012-02-14.pdf 61,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.82.12...012-02-22.pdf 61,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.83.12...012-02-22.pdf 65,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.84.12...012-02-27.pdf 64,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.86.12.2012-03-14.pdf 64,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.85.12.2012-03-14.pdf 297,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.87.12.2012-03-14.pdf 168,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.89.12.2012-03-15.pdf 264,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.88.12.2012-03-14.pdf 63,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.90.12.2012-03-14.pdf 135,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.91.12.2012-03-14.pdf 64,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.94.12.2012-03-14.pdf 137,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.92.12.2012-03-14.pdf 157,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.95.12.2012-03-14.pdf 147,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.93.12.2012-03-14.pdf 134,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.96.12.2012-03-22.pdf 109,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.121.12...012-10-29.pdf 167,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.122.12.2012.10.8.pdf 158,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.124.12...012-10-10.pdf 157,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.126.12...012-10-24.pdf 153,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.97.12.2012-04-12.pdf 69,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.98.12.2012-04-12.pdf 173,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.125.12...012-10-24.pdf 352,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.99.12.2012-04-12.pdf 63,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.100.12.2012-04-12.pdf 64,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.101.12.2012-04-12.pdf 83,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.103.12...012-04-10.pdf 61,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.104.12...012-04-10.pdf 68,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.105.12...012-05-11.pdf 65,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.102.12.2012-04-24.pdf 254,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.106.12...012-05-11.pdf 61,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.108.12...012-05-14.pdf 441,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.107.12...012-05-14.pdf 398,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.109.12...012-05-14.pdf 65,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.111.1...012-06-11.pdf 62,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.112.1...012-06-11.pdf 474,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.110.1...012-06-11.pdf 737,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.114.1...012-06-18.pdf 117,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.113.1...012-06-11.pdf 402,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.123.12.2012.10.8.pdf 963,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.115.1...012-06-18.pdf 68,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.116....012-08-07.pdf 178,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.117....012-08-07.pdf 179,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.118....012-09_06.pdf 353,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.119....012-09-12.pdf 153,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.127.12.2012-11-12.pdf 207,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.128.12.2012-11-12.pdf 191,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.129.12.2012-11-22.pdf 154,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.120....012-09-12.pdf 271,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.130.12.2012-11-30.pdf 156,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.131.12.2012-12-10.pdf 272,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.132.12.2012-12-10.pdf 664,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.133.12.2012-12-11.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się