2014-12-31

Uchwały z 2013 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała.XXI.134.13...013-01-09.pdf 98,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.135.13...013-01-09.pdf 92,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.137.13...013-01-09.pdf 165,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.138.13...013-01-09.pdf 97,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.136.13...013-01-09.pdf 433,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.141.13...013-01-14.pdf 450,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.140.13...013-01-14.pdf 93,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.139.13...013-01-10.pdf 91,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.142.13...013-01-14.pdf 90,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.143.13...013-01-16.pdf 95,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.145.1...013-03-08.pdf 190,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.146.1...013-03-08.pdf 197,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.147.1...013-03-08.pdf 653,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.144.1...013-03-13.pdf 615,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.148.1...013-03-08.pdf 92,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.149.1...013-03-08.pdf 91,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.150.1...013-03-08.pdf 206,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.153....013-04-29.pdf 91,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.151.1...013-03-13.pdf 466,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.154....013-05-27.pdf 182,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.155....013-05-27.pdf 90,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.157....013-05-28.pdf 90,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.158....013-05-29.pdf 95,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.159....013-06-18.pdf 271,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.156....013-05-27.pdf 998,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.160....013-06-18.pdf 291,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.161....013-06-19.pdf 91,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.162.1...013-08-20.pdf 177,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.163.1...013-08-20.pdf 96,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.165.1...013-08-20.pdf 91,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.164.1...013-08-20.pdf 256,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.167.1...013-08-20.pdf 89,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.166.1...013-08-20.pdf 551,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.169.13...013-10-28.pdf 89,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.170.13...013.10-28.pdf 96,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.171.13...013-10-28.pdf 103,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.172.13...013-10-28.pdf 91,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.168.1...013-08-20.pdf 181,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.152.1...013-03-22.pdf 3,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.173.13...013-10-28.pdf 91,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.175.13...013-10-28.pdf 97,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.174.13...013-10-28.pdf 91,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.176.13...013-10-28.pdf 94,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVI.179.1...013-12-12.pdf 95,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.177.13...013-10-28.pdf 573,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.181....013-12-19.pdf 136,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.182....013-12-19.pdf 90,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.180....013-12-19.pdf 403,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.178.13...013-10-28.pdf 437,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.183....013-12-19.pdf 480,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.185....013-12-19.pdf 92,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.186....013-12-19.pdf 276,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.187....013-12-19.pdf 97,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVII.184....013-12-19.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się