2014-12-31

Uchwały z 2014 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała.XXIX.199.1...014-03-04.pdf 97,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.190...014-02-03.pdf 94,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.188...014-02-03.pdf 89,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.191...014-02-03.pdf 93,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.189...014-02-03.pdf 177,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.193...014-02-03.pdf 96,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.194...014-02-03.pdf 181,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.196...014-02-03.pdf 91,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.195...014-02-03.pdf 501,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.198...014-02-03.pdf 92,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.200.14...014-01-16.pdf 187,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.201.14...014-03-19.pdf 95,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.197...014-02-03.pdf 364,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.203.14...014-03-11.pdf 91,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.204.14...014-03-11.pdf 93,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.205.14...014-03-11.pdf 90,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.202.14...014-03-11.pdf 881,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.206.14...014-03-12.pdf 90,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.207.14...014-03-12.pdf 307,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXVIII.192...014-02-03.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.209.14...014-03-18.pdf 566,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.211.14...014-03-18.pdf 90,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.212.14...014-03-18.pdf 89,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.210.14...014-03-18.pdf 642,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.208.14...014-03-18.pdf 869,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.215.1...014-05-14.pdf 92,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXX.213.14...014-03-18.pdf 184,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.216.1...014-05-14.pdf 92,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.214.1...014-05-14.pdf 349,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.218.1...014-05-14.pdf 89,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXII.219....014-06-05.pdf 228,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXI.217.1...014-05-14.pdf 89,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXII.220....014-06-06.pdf 461,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXII.222....014-06-05.pdf 91,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXII.221....014-06-06.pdf 567,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXII.224....014-06-05.pdf 90,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXII.225....014-06-09.pdf 90,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIII.227...014-09-30.pdf 196,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIII.228...014-09-30.pdf 630,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXII.223....014-06-05.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIII.226...014-09-30.pdf 490,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIV.231....014-11-03.pdf 355,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIV.232....014-11-03.pdf 92,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIV.233....014-11-03.pdf 100,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIII.229...014-09-30.pdf 566,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIV.234....014-10-03.pdf 135,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIV.235....014-10-03.pdf 91,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXXIV.230....014-11-03.pdf 3,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.I.1.14.2014-12-01.pdf 180,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.I.3.14.2014-12-01.pdf 189,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.4.14.2014-12-08.pdf 90,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.5.14.2014-12-08.pdf 91,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.I.2.14.2014-12-01.pdf 189,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.6.14.2014-12-08.pdf 89,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.7.14.2014-12-08.pdf 90,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.9.14.2014-12-08.pdf 89,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.II.8.14.2014-12-08.pdf 89,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.10.14.2014-12-29.pdf 204,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.11.14.2014-12-29.pdf 388,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.13.14.2014-12-29.pdf 363,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.III.12.14.2014-12-29.pdf 2,07 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się