2017-11-30

Uchwały z 2015 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała.IV.14.15.2015-02-02.pdf 185,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.15.15.2015-02-02.pdf 183,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.17.15.2015-02-02.pdf 93,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.iV.18.15.2015-02-02.pdf 93,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.19.15.2015-01-02.pdf 93,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.16.15.2015-02-02.pdf 503,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.20.15.2015-02-02.pdf 240,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.21.15.2015-02-02.pdf 89,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.24.15.2015-02-02.pdf 94,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.22.15.2015-02-02.pdf 394,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.54.15.2015-11-23.pdf 92,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.55.15.2015-11-23.pdf 100,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IV.23.15.2015-02-02.pdf 622,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.56.15.2015-11-23.pdf 90,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.58.15.2015-11-23.pdf 91,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.57.15.2015-11-23.pdf 207,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.59.15.2015-11-23.pdf 91,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.53.15.2015-11-23.pdf 926,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.V.25.15.2015-02-23.pdf 94,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.V.26.15.2015-02-23.pdf 93,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.IX.60.15.2015-11-23.pdf 449,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.V.29.15.2015-02-19.pdf 93,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.V.27.15.2015-02-23.pdf 351,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.V.28.15.2015-02-23.pdf 390,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.V.30.15.2015-02-19.pdf 91,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.v.31.15.2015-02-19.pdf 90,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.V.32.15.2015-02-19.pdf 92,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VI.33.15.2015-03-30.pdf 91,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.vi.35.15.2015-03-31.pdf 91,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VI.36.15.2015-03-30.pdf 92,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VII.38.15.2015-06-03.pdf 500,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VI.34.15.2015-03-31.pdf 959,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VII.39.15.2015-06-22.pdf 171,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VI.37.15.2015-03-30.pdf 926,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VII.41.15.2015-06-22.pdf 90,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VII.42.15.2015-06-22.pdf 629,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VII.43.15.2015-06-22.pdf 647,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VII.44.15.2015-06-22.pdf 88,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.45.15...015-09-28.pdf 93,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.46.15...015-09-28.pdf 89,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.48.15...015-09-28.pdf 209,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.49.15...015-09-28.pdf 237,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VII.40.15.2015-06-22.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.50.15...015-09-28.pdf 370,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.51.15...015-09-28.pdf 88,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.52.15...015-09-28.pdf 88,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.X.61.15.2015-12-21.pdf 136,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.47.15...015-09-08.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.X.62.15.2015-12-21.pdf 404,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.X.64.15.2015-12-21.pdf 273,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.X.65.15.2015-12-21.pdf 87,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.X.63.15.2015-12-21.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się