2017-11-30

Uchwały z 2016 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała.XI.67.16.2016-02-29.pdf 90,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.68.16.2016-02-29.pdf 93,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.66.15.2016-02-29.pdf 214,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.70.16.2016-02-29.pdf 99,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.69.16.2016-02-29.pdf 89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.71.16.2016-02-29.pdf 178,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.72.16.2016-02-29.pdf 90,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.73.16.2016-02-29.pdf 93,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.74.16.2016-02-29.pdf 91,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.75.16.2016-02-29.pdf 183,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.77.16.2016-02-29.pdf 211,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.78.16.2016-02-29.pdf 110,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.79.16.2016-02-29.pdf 95,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.76.16.2016-02-29.pdf 499,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.81.16.2016-02-29.pdf 437,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.83.16.2016-04-25.pdf 91,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.84.16.2016-04-25.pdf 549,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XI.80.16.2016-02-29.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.85.16.2016-04-25.pdf 322,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.86.16.2016-04-25.pdf 89,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.88.16...016-06-27.pdf 92,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.89.16...016-06-27.pdf 98,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.90.16...016-06-27.pdf 95,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.91.16...016-06-27.pdf 185,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.87.16...016-06-27.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.92.16...016-06-27.pdf 459,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.93.16...016-06-27.pdf 196,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.94.16...016-06-27.pdf 212,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.95.16...016-06-27.pdf 91,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIII.96.16...016-06-27.pdf 91,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.97.16.2016-09-26.pdf 101,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.99.16.2016-09-26.pdf 115,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.98.16.2016-09-26.pdf 247,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.100.16...016-09-26.pdf 102,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.101.16...016-09-26.pdf 102,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.103.16...016-09-09.pdf 105,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.102.16...016-09-26.pdf 240,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XII.82.16.2016-04-25.pdf 4,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.105.16...016-09-26.pdf 500,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.104.16...016-09-26.pdf 824,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIV.106.16...016-09-26.pdf 101,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.107.16.2016-10-26.pdf 105,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.108.16.2016-10-26.pdf 112,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.111.16.2016-10-26.pdf 230,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.112.16.2016-10-26.pdf 104,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.113.16.2016-10-26.pdf 107,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.114.16.2016-10-26.pdf 99,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.109.16.2016-10-26.pdf 869,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.116.16.2016-10-26.pdf 303,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.117.16...016-12-19.pdf 102,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.115.16.2016-10-26.pdf 483,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.118.16...016-12-19.pdf 106,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.119.16...016-12-19.pdf 146,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.120.16...016-12-19.pdf 473,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XV.110.16.2016-10-26.pdf 2,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.122.16...016-12-19.pdf 295,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.123.16...016-12-19.pdf 196,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.121.16...016-12-19.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się