2017-11-30

Uchwały z 2017 roku

Pliki do pobrania oznaczone numerem posiedzenie i numerem uchwały umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Uchwała.XIX.137.17...017-03-27.pdf 101,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.138.17...017-03-27.pdf 102,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.139.17...017-03-27.pdf 101,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.140.17...017-03-27.pdf 166,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.136.17...017-03-27.pdf 638,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.142.17...017-03-27.pdf 712,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.143.17...017-03-27.pdf 452,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.141.17...017-03-27.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.144.17...017-03-27.pdf 210,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XIX.145.17...017-03-27.pdf 381,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.125.1...017-01-30.pdf 104,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.124.1...017-01-30.pdf 209,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.128.1...017-01-30.pdf 102,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.126.1...017-01-30.pdf 198,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.129.1...017-01-30.pdf 109,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.127.1...017-01-30.pdf 508,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.132.1...017-01-30.pdf 100,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.131.1...017-01-30.pdf 455,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVII.130.1...017-01-30.pdf 595,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.134....017-02-27.pdf 108,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.135....017-02-27.pdf 104,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.133....017-02-27.pdf 387,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.146.17.2017-05-29.pdf 101,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.147.17.2017-05-29.pdf 100,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.148.17.2017-05-29.pdf 106,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.151.17.2017-05-29.pdf 307,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.152.17.2017-05-29.pdf 453,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.153.17.2017-05-29.pdf 217,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.154.17.2017-05-29.pdf 101,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.150.17.2017-05-29.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.155.17...017-06-26.pdf 99,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.156.17...017-06-26.pdf 224,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.157.17...017-06-26.pdf 250,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.158.17...017-06-26.pdf 99,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.159.17...017-06-26.pdf 98,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.160.17...017-06-26.pdf 238,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXI.161.17...017-06-26.pdf 200,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.162.1...017-09-25.pdf 101,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.163.1...017-09-25.pdf 98,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.165.1...017-09-25.pdf 450,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.164.1...017-09-25.pdf 613,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.166.1...017-09-25.pdf 98,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXII.167.1...017-09-25.pdf 99,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.168....017-10-30.pdf 102,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.169....017-10-30.pdf 111,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.170....017-10-30.pdf 218,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.172....017-10-30.pdf 101,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.173....017-10-30.pdf 102,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.171....017-10-30.pdf 685,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.175....017-10-30.pdf 102,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.174....017-10-30.pdf 464,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.176....017-10-30.pdf 306,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XX.149.17.2017-05-29.pdf 4,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.178....017-10-30.pdf 97,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.179.1...017-11-27.pdf 101,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.180.1...017-11-27.pdf 103,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIII.177....017-10-30.pdf 452,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.181.1...017-11-27.pdf 102,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.183.1...017-11-27.pdf 104,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.182.1...017-11-27.pdf 235,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXIV.184.1...017-11-27.pdf 299,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.185.17...017-12-18.pdf 99,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.187.17...017-12-18.pdf 138,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.188.17...017-12-18.pdf 471,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.190.17...017-12-18.pdf 313,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.186.17...017-12-18.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XXV.189.17...017-12-18.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się